YAN FLÜT

Batı müziğinde en çok kullanılan flüt cinsi olan yan flütün Çin’de M.Ö. 900 yılından beri kullanıldığı bilinmektedir. Flüt, Avrupa’ya 12. yüzyılda, öncelikle Almanca konuşulan bölgeler olmak üzere girmiş ve ilk önceleri çoğunlukla askeri bandolarda kullanılmıştır. “Alman flütü” isminin verilmesi bu … Continue reading “YAN FLÜT”

PERKÜSYON ve RİTİM ATÖLYESİ

Perküsyon ya da vurmalı çalgılar, müzikte ritim yapısı kurulmak için kullanılır. Vurmalı çalgıdır. Ritim, eski Yunanca da ‘akış’ anlamına gelmektedir. Değişen uzunlu ve vuruşların ortaya çıkardığı ses bütünlükleri ve serileri ritimleri oluşturur. Modern müzikte ritim yapıları, genellikle perküsyon aletleriyle icra … Continue reading “PERKÜSYON ve RİTİM ATÖLYESİ”

AKORDEON DERSİ

Kısaca Akordeonun Tarihçesinden Bahsetmek Gerekirse; Akordeon Taşınabilir, körüklü bir enstrumandır. Buschman 1822 yılında Berlin’de ilk akordeon şeklini oluşturmuştur. 1827’de Fransız Buffet bugünkü biçimini vererek geliştirmiştir. 1872’de Avusturya’da “Akordion” adına patent alınmıştır. İlk akordeonlar diatonik seslere sahiptirler. 1910 yılında kromatik sesler ve baslar eklenerek daha da … Continue reading “AKORDEON DERSİ”

DİKSİYON

Diksiyon, konuşulan dilin incelenmesi ve kullanılması. Fonetik sesleri veya fonemleri inceler; diksiyon ise konuşma sanatı ve tekniği olarak fonetiği tamamlar. Bir şiiri, bir nutku, bir piyesteki rolü söylemek, okuma tarzını belirten “diksiyon” denilen sanat, konuşma organlarının, yatkın veya çalışmayla işlek hale gelmiş olmasını gerektirir. … Continue reading “DİKSİYON”