SWİNG

Bu dansın en bilinen türü Lindy Hop’dur. Bu eşli dans Harlem’den çıkmıştır ve günümüzde hala yapılmaktadır. Swing dansların çoğunluğunu Afro Amerikalı toplumlar ortaya çıkarmıştır fakat bu dansın bir kaç alt türü (örneğin Balboa) Anglo Amerikalılar ve diğer etnik grupların içinde gelişmiştir.

Bu dönem müzisyenleri müziklerine rahatlık hissi ve çok sıkı olmayan bir ritim anlayışı katmış sekizlik nota kalıbını kullanmışlardır. Bütün bunlar da ‘swing hissi’ ni karakterize eden önemli unsurlardır. Dönemin eserlerinin çoğu orkestralar tarafından icra edildiğinden swing dönemi aynı zamanda caz orkestralarının ‘altın çağı’ olarak da düşünülebilir. Ritmik yapısından ötürü bu müzik pek çok dansçıyı da kendine çekmiştir.

About The Author